Wednesday 30 January 2013

Kadar tarif elektrik TNB pengguna kategori domestik


"Pengguna Domestik" ertinya pengguna yang menduduki rumah kediaman persendirian, yang tidak digunakan sebagai sebuah rumah hotel, asrama atau digunakan bagi maksud menjalankan apa-apa bentuk perniagaan, perdagangan, aktiviti atau perkhidmatan profesional perkhidmatan. Berikut adalah kadar tarif TNB yang dikenakan pada pengguna domestik....


Sebagai rujukan: Tarif elektrik pada 1 Jun 2011, sebelum tarif 1 Januari 2014 dikuatkuasakan (bawah)

Sumber : TNB (web)

No comments:

Post a Comment