Sunday 25 January 2015

Semakan Penempatan Guru Baharu Lepasan Diploma Pendidikan Lepasan Ijazah-JQAF (DPLI-JQAF) Ambilan 2013

Pengumuman oleh Bahagian Pengurusan Maklumat Kementerian Pendidikan Malaysia

Sukacita dimaklumkan penempatan guru baharu bagi lepasan Diploma Pendidikan Lepasan Ijazah – Jqaf (DPLI-jQAF) Ambilan 2013 yang diperaku oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran (SPP) boleh membuat semakan penempatan di laman sesawang Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) di alamat berikut:


Tarikh kuat kuasa penempatan adalah pada 26 Januari 2015

No comments:

Post a Comment