Tuesday, 14 February 2012

Bila Ilmu Islam Semakin Berkurang

Salah satu tanda akhir zaman adalah ilmu Islam makin berkurang. Adakah kerana kepesatan Sains dan Teknologi telah menenggelamkannya? Tidak ! Berkurangnya ia kerana ilmu itu sendiri telah diangkat. Menurut Abu Hasan Ali An Nadwi, seorang yang berasal dari negara India mengatakan bahawasanya terdapat empat (4) faktor kenapa ilmu Islam itu telah diangkat.

1. Matinya para Ulama' tetapi tiada pengganti. Umat hari ini tihak ambil peduli jika masih adanya Ulama' atau tidak.

2. Manusia hari ini tidak minat untuk belajar agama. Umat hari ini lebih gemar berhibur, bermegah, bermewah dan melakukan perkara yang sia-sia.

3. Alim Ulama' yang masih tinggal tidak amanah dengan ilmu yang dimiliki, suka berdiam diri serta tidak membela agama.

4. Pihak pemerintah dan pihak penguasa menyekat perkembangan ilmu Islam. Banyak peraturan dan prosedur yang perlu diikuti untuk mengembangkan ilmu Islam.

No comments:

Post a Comment