Saturday, 26 May 2018

Lawatan Penyelenggaraan Sistem Rawatan Kumbahan STP

Lawatan penyelenggaraan sistem rawatan kumbahan (Sewage Treatment Plant -STP) di Padang Lalang pada 15 Mei 2018 bersama Ar Azman. Tujuan bagi kerja-kerja penyelenggaraan sistem dan kawasan kumbahan yang terlibat.


No comments:

Post a Comment